Uvod  o ishraniPlan i program ishrane je veoma bitna komponenta i u većini slučajeva neophodna za postizanje željenog rezultata. Programi se razlikuju, u zavisnosti od vašeg cilja, treba napomenuti da važnost ishrane je u obimu 50 % za odredjene programe npr. rehabilitacija kolena , pa sve do 90% kada su u pitanju npr. dijabetes, povišen holesterol ili krvni pritisak i sl. Naravno postoje i brojni dokazi da pravilno regulisana ishrana u nekim slučajevima i bez dodatnih aktivnosti može značajno doprineti boljem zdravstvenom stanju, što nas nesumljivo dovodi do zaključka da svaki od navedenih programa na ovom websajtu ima podršku u - programu ishrane.

Program ishrane je tačno odredjen za data zdravstvena stanja, može biti u odredjenim slučajevima sličan u karakteristikama za neka, ali samo u malom procentu. Razlog zašto većinu programa treba individualno kreirati je :

- Različitost pacijenta  u polu, godinama, težini...
- Različito trenutno zdravstveno stanje i stanje bolesti u kome se osoba nalazi
- Medikamenti (lekovi) koje pacijent koristi igraju bitnu ulogu u kreiranju programa
- Cilj trenažnog programa

* Posebna napomena se odnosi na to - da bi program ishrane bio precizan i odgovarajuć za osobu potrebno je uraditi i odredjene krvne analize i sl.

Krvne analize se odnose na proveru rada jetre i bubrega jer upravo ova dva organa predstavljaju filtere organizma. Dodatne analize se odnose na masti i šećere u organizmu, kao i proveru koja se odnosi na transport kiseonika u organizmu. Upravo informacije dobijene na ovaj način omogućavaju precizno kreiran i tačan program ishrane i pravilan odnos masti, proteina i šećera u jelovniku. Primer- Ukoliko ne postoje precizni podaci, u odredjenim slučajevima prekomerni unos proteina koji se često praktikuje kod kreiranja programa za hipertrofiju mišića je štetan za bubrege, crevni sistem i nanosi vise stete nego koristi vežbaču.
Mobile: +381 64 30 52 679; +971 56 29 62 804
e-mail: milanext@gmail.com
rehabvacation